Tổng hợp mỹ phẩm

Ngày xưa da trắng trời cho – ngày nay da trắng là do body cốt bưởi S.O.N

Ngày xưa da trắng trời cho - ngày nay da trắng là do body cốt bưởi S.O.N

𝐍𝐠𝐚̀𝐲  𝐱𝐮̛𝐚 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨 – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚𝐲 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨 𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐂𝐎̂́𝐓 𝐁𝐔̛𝐎̛̉𝐈
Chất kem gì thấm quá. Xài mới 2 ngày trắng rồi..😂
🍐🍐 𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐂Ố𝐓 Ủ 𝐁ƯỞ𝐈 𝐂𝐀̂𝐍 𝐇𝐄̂́𝐓 𝐌𝐎̣𝐈 𝐍𝐎̂̃𝐈 𝐋𝐎 🍐🍐
👉🏻Da sạm đen, không đều màu⁉️
👉🏻Da sần sùi, khô ráp⁉️
👉🏻Da lão hoá sớm⁉️
👉🏻Da xấu đi sau khi sinh⁉️


Bài viết liên quan