Hiển thị 1–24 của 38 kết quả

Hiện bộ lọc

Mực Xé Sợi Hấp Dừa Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 59,000Giá sỉ 10 SP: 57,000Giá sỉ 50 SP: 55,000Giá lẻ: 85,000 Đã bán 137

Sỉ khô Bò Que Loại Đặc Biệt 300g

Giá sỉ 1 SP: 82,000Giá sỉ 10 SP: 80,000Giá sỉ 50 SP: 78,000Giá lẻ: 118,000 Đã bán 66

Khô Bò Que Loại Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 71,000Giá sỉ 10 SP: 69,000Giá sỉ 50 SP: 67,000Giá lẻ: 107,000 Đã bán 33

Mực Cán Tẩm Vị Thơm Ngon 200g

Giá sỉ 1 SP: 56,000Giá sỉ 10 SP: 54,000Giá sỉ 50 SP: 52,000Giá lẻ: 82,000 Đã bán 0

Khô Bò Xé Sợi Loại Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 66,000Giá sỉ 10 SP: 64,000Giá sỉ 50 SP: 62,000Giá lẻ: 113,000 Đã bán 219

Sỉ set Khô Mix 3 Vị (Khô Mực – Khô Heo – Khô Gà) Hộp Khía 250g

Giá sỉ 1 SP: 53,000Giá sỉ 10 SP: 51,000Giá sỉ 50 SP: 49,000Giá lẻ: 79,000 Đã bán 31

Mực Mix 3 Vị Thơm Ngon (Tomyum – Bơ Tỏi – Hấp Dừa)

Giá sỉ 1 SP: 67,000Giá sỉ 10 SP: 65,000Giá sỉ 50 SP: 63,000Giá lẻ: 103,000 Đã bán 279

Giá sỉ cá Đuối Sốt Trứng Muối Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 64,000Giá sỉ 10 SP: 62,000Giá sỉ 50 SP: 60,000Giá lẻ: 100,000 Đã bán 151

Mực Bơ Tỏi Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 59,000Giá sỉ 10 SP: 57,000Giá sỉ 50 SP: 55,000Giá lẻ: 85,000 Đã bán 188

Mực Sốt Tomyum Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 59,000Giá sỉ 10 SP: 57,000Giá sỉ 50 SP: 55,000Giá lẻ: 85,000 Đã bán 144

Khô Gà Bơ Tỏi Thơm Ngon 300g

Giá sỉ 1 SP: 51,000Giá sỉ 10 SP: 49,000Giá sỉ 50 SP: 47,000Giá lẻ: 77,000 Đã bán 117

Giá sỉ tóp Mỡ Cháy Tỏi Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 62,000Giá sỉ 10 SP: 60,000Giá sỉ 50 SP: 58,000Giá lẻ: 88,000 Đã bán 99

Mực Xé Tẩm Vị Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 49,000Giá sỉ 10 SP: 47,000Giá sỉ 50 SP: 45,000Giá lẻ: 75,000 Đã bán 246

Khô Gà Bơ Tỏi Thơm Ngon 500g

Giá sỉ 1 SP: 70,000Giá sỉ 10 SP: 68,000Giá sỉ 50 SP: 66,000Giá lẻ: 106,000 Đã bán 22

Set Khô Bông Mai Lục Vị 500g

Giá sỉ 1 SP: 90,000Giá sỉ 10 SP: 88,000Giá sỉ 50 SP: 86,000Giá lẻ: 131,000 Đã bán 131

Mực Cán Tẩm Vị Thơm Ngon 400g Hộp Ngôi Sao Lớn

Giá sỉ 1 SP: 92,000Giá sỉ 10 SP: 90,000Giá sỉ 50 SP: 88,000Giá lẻ: 138,000 Đã bán 100

Giá sỉ mực Xé Sợi Hấp Dừa 400g Hộp Ngôi Sao Lớn

Giá sỉ 1 SP: 85,000Giá sỉ 10 SP: 83,000Giá sỉ 50 SP: 81,000Giá lẻ: 116,000 Đã bán 124

Kho sỉ khô Bò Miếng Loại Đặc Biệt 500g Hộp Ngôi Sao Lớn

Giá sỉ 1 SP: 137,000Giá sỉ 10 SP: 135,000Giá sỉ 50 SP: 133,000Giá lẻ: 139,000 Đã bán 80

Khô Mix 3 Vị (Heo – Mực – Gà) Hộp Ngôi Sao Lớn 450g

Giá sỉ 1 SP: 75,000Giá sỉ 10 SP: 73,000Giá sỉ 50 SP: 71,000Giá lẻ: 111,000 Đã bán 137

Cá Kèo Rim Tỏi Ớt Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 54,000Giá sỉ 10 SP: 52,000Giá sỉ 50 SP: 50,000Giá lẻ: 80,000 Đã bán 0

Khô Heo Cháy Tỏi Thơm Ngon 300g

Giá sỉ 1 SP: 51,000Giá sỉ 10 SP: 49,000Giá sỉ 50 SP: 47,000Giá lẻ: 77,000 Đã bán 195

Cá Mai Sốt Chanh Thơm Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 68,000Giá sỉ 10 SP: 66,000Giá sỉ 50 SP: 64,000Giá lẻ: 104,000 Đã bán 20

Khô Bò Miếng Loại Đặc Biệt 500g

Giá sỉ 1 SP: 123,000Giá sỉ 10 SP: 121,000Giá sỉ 50 SP: 119,000Giá lẻ: 136,000 Đã bán 164

Kho sỉ ghẹ Sữa Rim Loại Ngon 250g

Giá sỉ 1 SP: 54,000Giá sỉ 10 SP: 52,000Giá sỉ 50 SP: 50,000Giá lẻ: 80,000 Đã bán 20