Tổng hợp mỹ phẩm

Gái đã có chồng thì làm đẹp ra đường cho ai ngắm

Gái đã có chồng thì làm đẹp ra đường cho ai ngắm

  Mình lại nghĩ khác: Phụ nữ phải đẹp mọi lúc, mọi nơi, đẹp trong khả năng của mình chứ chẳng cần phung phí. Nếu đến bản thân bạn còn không trân trọng chính mình, thì sẽ chẳng có ai dốc lòng yêu thương bạn. 
Phụ nữ có chồng ra đường vẫn cứ phải lung linh, không phải để ai ngắm, mà để bản thân ngầm hiểu rằng: Dù ở vị trí nào cũng không bao giờ để mất chính mình.

Gái đã có chồng thì làm đẹp ra đường cho ai ngắm

Gái đã có chồng thì làm đẹp ra đường cho ai ngắm


Bài viết liên quan