Mỹ phẩm Hanayuki

Dung dịch vệ sinh Hana Soft Silk bao chuẩn không bao rẻ thật giã lẫn lộn

Dung dịch vệ sinh Hana Soft Silk bao chuẩn không bao rẻ thật giã lẫn lộn

  Không biết nhìn là dính trưởng, uy tín chất lượng cứ thế mà làm, ai ham rẽ hơn 1k 2k dính nhái giã hay dính hàng trộn gán chịu nha, hàng em cam kết là đi chuẩn mua cứ check hàng kiểm tra khi nhận không kiểm check mất quyền lợi, 1 tuần 2 tuần sau báo hàng có vấn đề em không giải quyết, nhận hàng bị gì hay sau báo em liền em xử lý xác nhận xem đúng hàng em giao không chứ im im vài ngày sau báo là em không chịu gì em không biết được là hàng của em hay của ai.

Dung dịch vệ sinh Hana Soft Silk bao chuẩn không bao rẻ thật giã lẫn lộn

Dung dịch vệ sinh Hana Soft Silk bao chuẩn không bao rẻ thật giã lẫn lộn

Dung dịch vệ sinh Hana Soft Silk bao chuẩn không bao rẻ thật giã lẫn lộn

Dung dịch vệ sinh Hana Soft Silk bao chuẩn không bao rẻ thật giã lẫn lộn


Bài viết liên quan